19

Zakończyło się 35. posiedzenie Sejmu

W ostatnim dniu 35. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili pakiet ustaw finansowych, wzmacniających ochronę uczestników polskiego rynku kapitałowego oraz uszczelniających krajowy system podatkowy. Nowelizacja ustawy o obrocie…Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015