22

Obchody 75. rocznicy rzezi wołyńskiej

„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary…” Poseł Sylwester Tułajew uczestniczył w wyjątkowej uroczystości i odsłonięciu pomnika poświęconego ofiarom ludobójstwa. Fot: NSZZ Solidarność Region…

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015