dlug

Wprowadzamy podatek bankowy

Polska jest obecnie jednym z niewielu krajów Europy, które nie wprowadziły podatku bankowego. Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych, w szczególności społecznych…


Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015