Radni PO i WL przegłosowali uchwałę powodującą ludzką tragedię.

16 października 2014 r. w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (Honorowego Obywatela naszego miasta), Rada Miasta Lublin głosami radnych PO i Wspólnego Lublina zwiększyła o 50 liczbę miejsc detalicznej sprzedaży alkoholu (powyżej 4,5% wyłączając piwo).

Są uchwały, które mają decydujący wpływ i przekładają się na ludzką tragedię. Większa dostępność do alkoholu to więcej problemów społecznych, za którymi stoją używki – mówił Dariusz Jezior, radny Prawa i Sprawiedliwości.

Niestety, przy zdecydowanym sprzeciwie PiS, radni PO i Wspólnego Lublina przegłosowali projekt autorstwa Krzysztofa Żuka (PO).

Media o sprawie:
Dziennik Wschodni

Radni (przede wszystkim PiS), którzy w głosowaniu SPRZECIWILI się zwiększaniu liczby miejsc detalicznej sprzedaży alkoholu (powyżej 4,5%): Zdzisław Drozd (PiS), Dariusz Jezior (PiS), Piotr Kuty (niezrzeszony), Zbigniew Ławniczak (PiS), Jadwiga Mach (WL), Tomasz Pitucha (PiS), Stanisław Podgórski (niezrzeszony), Mieczysław Ryba (PiS), Małgorzata Suchanowska (PiS), Sylwester Tułajew (PiS).

Radni (PO i Wspólny Lublin), którzy wstrzymali się od głosu lub byli ZA zwiększeniem liczby miejsc detalicznej sprzedaży alkoholu (powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa): Mariusz Banach (Wspólny Lublin), Jacek Bednarczyk (PO), Elżbieta Dados (WL), Leszek Daniewski (PO), Piotr Dreher (PO), Jan Gąbka, Zbigniew Jurkowski (PO), Piotr Kowalczyk (WL), Wojciech Krakowski (PO), Michał Krawczyk (PO), Jan Madejek (PO), Elżbieta Mroczkowska (PO), Jarosław Pakuła (PO), Marcin Pogorzałek (WL), Krzysztof Siczek (WL), Beata Stepaniuk (PO), Zbigniew Targoński (WL), Marta Wcisło (PO), Mateusz Zaczyński (PO).

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015