Prezydent Krzysztof Żuk (PO) ponownie podnosi podatki w Lublinie

3 października Prezydent Krzysztof Żuk (PO) zaproponował projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2013, zakładający znaczące obciążenie mieszkańców Lublina zwiększonymi stawkami podatkowymi.

Zapewnienie i obietnica sprzed niespełna miesiąca Prezydenta Krzysztofa Żuka (PO) o braku jakichkolwiek podwyżek w roku 2013 kolejny raz pryska niczym bańka mydlana. Informacja o tym, że wzrośnie jedynie podatek od nieruchomości nie jest do końca prawdziwa, co postaram się wykazać w najbliższym czasie. Zwróćmy jednak uwagę na to, że Prezydent Krzysztof Żuk (PO) proponując podwyżkę stawek podatku od nieruchomości w naszym mieście, sięga bardzo głęboko do kieszeni mieszkańców naszego miasta. Dotyczy to zarówno podatku od budynków mieszkalnych (wzrost o 8%), jak również podatku od budynków pod działalność gospodarczą (wzrost o 35%)!

Na posiedzeniu Klubu Radnych PiS bardzo gruntownie przeanalizowaliśmy przedstawiony przez Prezydenta Krzysztofa Żuka (PO) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek od nieruchomości na rok 2013 (druk nr 712-1).Uchwała
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek od nieruchomości na rok 2013
(druk nr 712-1).

Stanowisko Klubu Radnych PiS jest następujące:

Nie zgadzamy się na podwyższanie podatków w naszym mieście. Tak drastyczna podwyżka podatków będzie znacząco odczuwalna przez naszych mieszkańców, a także przez lokalnych przedsiębiorców. Dlatego też w trakcie prac nad projektem uchwały w komisjach rady Miasta, a także na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 18 października zgłosimy trzy poprawki.

  1. Aby utrzymać podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych na poziomie roku 2012 tj. 0,65 zł od 1 m2 powierzchni;
  2. Aby utrzymać podatek od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na poziomie roku 2012 tj. 20,00 zł od 1 m2 powierzchni;
  3. Aby utrzymać podatek od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w formie stołówek, bufetów i kiosków szkolnych w placówkach publicznych, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty na poziomie roku 2012 tj. 11,05 zł od 1 m2 powierzchni.

W roku 2012 sytuacja finansowa wielu mieszkańców Lublina pogorszyła się. Wielu młodych ludzi nie może znaleźć pracy. Nie można zgodzić się na obciążanie mieszkańców naszego miasta zwiększonym podatkiem od nieruchomości. Stawka jaką proponujemy – 0,65 zł za 1 m2 powierzchni – to stawka obowiązująca w roku 2012 i stanowi 90% górnej stawki określonej przez Ministra Finansów.

Każdy wzrost kosztów w działalności firmy powoduje, że przedsiębiorcy poszukują innych rozwiązań, powodujących zmniejszenie kosztów pracy. Coraz częstszą metodą jest niestety zwalnianie pracowników. W przeciwieństwie do Prezydenta Krzysztofa Żuka (PO) zależy nam na lokalnych przedsiębiorcach. Zależy nam, aby stwarzać takie warunki prowadzenia w Lublinie działalności gospodarczej, aby zachęcać, a nie zniechęcać pracodawców do zatrudniania nowych osób. Chcemy w ten sposób wspierać osoby prowadzące działalność gospodarczą, zachęcając ich jednocześnie do zatrudniania bezrobotnych mieszkańców naszego miasta.

Jesteśmy również za utrzymaniem stawki podatkowej z roku 2012 na prowadzenie działalności gospodarczej w placówkach oświatowych (stołówki, bufety, kioski szkolne). Jesteśmy zdziwieni, że Prezydent Krzysztof Żuk (PO) proponuje aż 35% wzrost tej stawki! Nie zgadzamy się na to. Tak drakońska podwyżka spowoduje wzrost opłat za obiady, wzrost cen artykułów dostępnych w sklepikach szkolnych. Wzrost będzie szczególnie odczuwalny dla rodzin posyłających dzieci do szkoły.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015