Interpelacja w sprawie pominięcia zawodników KM Cross podczas konkursu o wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2012

Treść i odpowiedź na interpelację dostępna na stronie UM Lublin (zobacz…).

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015