Interpelacja w sprawie wzrostu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Lublin w roku 2011

Treść i odpowiedź na interpelację dostępna na stronie UM Lublin (zobacz…).

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015