Interpelacja w sprawie przebiegu remontu budynku dla potrzeb Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

Treść i odpowiedź na interpelację dostępna na stronie UM Lublin (zobacz…).

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015