Interpelacja w sprawie budowy kompleksu „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 43 ul. Śliwińskiego 5

Treść i odpowiedź na interpelację dostępna na stronie UM Lublin (zobacz…).

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015