Dzień Solidarności i Wolności

22

W Dzień Solidarności i Wolności Poseł Sylwester Tułajew uczestniczył we Mszy świętą oraz złożył kwiaty przed Pomnikiem Wdzięczności w Lublinie  Bohaterów Lubelskiego Lipca i Sierpnia 1980 roku. To dzięki Wam, sygnatariuszom Porozumień Sierpniowych mamy dzisiaj wolną Polskę!

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015