XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

22

Poseł Sylwester Tułajew uczestniczył w debacie „Przyszłość Unii Europejskiej” podczas sesji plenarnej Economic Forum of Young Leaders. W dyskusji zostały poruszone najważniejsze wartości i zasady, na których powinien się opierać projekt integracji europejskiej, a także katalog spraw, którymi UE powinna się zająć, aby odpowiedzieć na realne potrzeby społeczeństw. Uczestnicy rozważali jak powrócić do idei Ojców Założycieli Wspólnoty Europejskiej.

22

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015