Zostań członkiem Prawa i Sprawiedliwości

Zachęcam mieszkańców Lublina do zainteresowania się programem Prawa i Sprawiedliwości oraz do wstąpienia w szeregi PiS. Zapraszam na spotkanie!

Prawo i SprawiedliwośćCzłonkiem Prawa i Sprawiedliwości może być każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych, akceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w Statucie PiS, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS, spełnia inne wymogi określone okresowo przez Komitet Polityczny.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie może być osoba, która jest członkiem innej partii lub należy do organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnie wspiera taką partię i organizację, osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona; która popełniła przestępstwo z niskich pobudek albo przeciwko której został skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; która działa na szkodę PiS.

Zainteresowanych proszę o kontakt (E-mail, telefon, osobiście).

      Ankieta personalna członka PiS… (pobierz…)

      Statut partii PiS… (pobierz…)

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015