Gigantyczne nagrody dla prezesów lubelskich spółek miejskich

Jak poinformował Nowy Tydzień w Lublinie z 10 lipca 2012 r., prezesi spółek miejskich MPWiK oraz LPEC dostaną olbrzymie nagrody finansowe, ponieważ wypracowały zysk. Nagrody zostały lub zostaną wypłacone za wiedzą i zgodą Walnego Zgromadzenia Wspólników – czyli prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka z PO.

To bardzo zaskakujące – szczególnie w przypadku spółki wodociągowej MPWiK. Nie zgadzam się na zdzieranie podatków z mieszkańców Lublina. Nie może być tak, że gigantyczne zyski spółek prezydent traktuje jako źródło dochodów. Kilka miesięcy temu prezydent rekomendował zatwierdzenie nowych taryf za wodę i ścieki, tymczasem dziś prezesi dostają gigantyczne nagrody. To nic innego jak drenowanie kieszeni mieszkańców Lublina.

Rada Miasta musi kontrolować takie przypadki i stanowczo się nim przeciwstawiać. Analizując działania w zakresie gospodarki komunalnej należy podkreślić, że Komisja Gospodarki Komunalnej nie spełnia należycie swojej roli.

Dziś przygotowujemy się do opracowania i zatwierdzenia budżetu miasta Lublin na rok 2013. To będzie bardzo trudny rok budżetowy. Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej będą niezwykle istotne – nowe taryfy za wodę i ścieki, które zaproponuje na początku roku prezydent, czystość miasta, zimowe i letnie oczyszczanie miasta, inwestycje, remonty. Tych spraw trzeba solidnie przypilnować, aby służyły mieszkańcom miasta i były DLA mieszkańców, a nie KOSZTEM mieszkańców.

Kolejne podwyżki cen wody są niezrozumiałe w kontekście przyznawania gigantycznych nagród (po 50.000 zł) dla prezesów spółek komunalnych. Temu należy się stanowczo przeciwstawić.

Dlatego też, w najbliższych dniach złożę wniosek (projekt uchwały) w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Leszka Daniewskiego (PO).

Zwrócę się również do prezydenta miasta Krzysztofa Żuka z PO z interpelacją w sprawie zasadności przyznania gigantycznych nagród w kontekście nowej taryfy opłat za wodę i ścieki, którą rekomendował na początku roku.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015