Budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie rozpoczęta

22

Dzisiaj w sposób symboliczny rozpoczęła się w Lublinie budowa nowej siedziby VI komisariatu Policji. Poseł Sylwester Tułajew, poseł ziemi lubelskiej zasiadający w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, odczytał list skierowany przez Ministra MSWiA Mariusz Błaszczak do uczestników spotkania. Pan Minister podkreślił, jak ważne jest zapewnienie jak najlepszych warunków służby funkcjonariuszom. W ramach opracowanego w MSWiA Programu Modernizacji Służb Mundurowych, Policja w latach 2017-2020 otrzyma niemal 6 miliardów zł. Pieniądze te przeznaczone są na modernizację sprzętu, inwestycje budowlane i wzrost wynagrodzeń.

22

22

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015