Wigilia Caritas

22

24 grudnia Poseł Sylwester Tułajew uczestniczył w Wigilii Miłosierdzia zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej dla blisko 500 bezdomnych, samotnych, starszych, chorych i potrzebujących osób z Lublina i regionu.

22

Wigilia Caritas22

22

22

22

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015