Spotkanie opłatkowo-noworoczne w gminie Wąwolnica

22

Poseł Sylwester Tułajew na zaproszenie wójta gminy Wąwolnica uczestniczył w spotkaniu opłatkowo-noworoczne.

Dziękuję Panu Wójtowi za zaproszenie, a całej społeczności Gminy życzę szczęścia i pomyślności w nowym 2018 Roku! – powiedział S.Tułajew

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015