Wspieramy lubelskie rodziny – projekt PiS

Mimo zapowiedzi Ratusza o przygotowaniu projektu uchwały wspierającej rodziny, po wyroku NSA z dnia 26 lipca 2012 r., żadnego dokumentu prezydent Krzysztof Żuk (PO) nie przygotował. Dlatego też proponujemy konkretne rozwiązanie, konkretny projekt uchwały, który dziś został złożony w Ratuszu. Wsparcie rodzin, a zwłaszcza rodzin wielodzietnych, które wnoszą niezwykle cenny wkład w rozwój naszego miasta i społeczeństwa w ich staraniu o zapewnienie dzieciom jak najlepszego wychowania jest ze wszech miar zasadne.

Proponujemy przyjęcie naszych propozycji. Pod projektem podpisali się Radni Klubu PiS: Zdzisław Drozd, Dariusz Jezior, Tomasz Pitucha, Mieczysław Ryba, Małgorzata Suchanowska, Sylwester Tułajew. Przedkładaną nowelizacją uchwały 141/XI/2011 chcemy zwiększyć dostęp do edukacji. Chcemy zapewnić kształcenie, wychowanie i opiekę jak największej liczbie dzieci. Uważamy, że wszystkie rodziny, szczególnie te znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a zwłaszcza rodziny niepełne i wielodzietne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz miasta. Umożliwienie uczestnictwa dzieci w zajęciach przedszkolnych w zakresie przekraczającym podstawę programową przyczyni się do zwiększenia możliwości podejmowania przez rodziców pracy zawodowej w pełnym wymiarze, co będzie miało pozytywny wpływ zarówno na poprawę sytuacji rodzin jak również przyniesie korzyści ekonomiczne miastu Lublin.

Projekt zakłada, że opłata ponoszona przez rodziców za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola zostanie zmniejszona o 75%. Rodzice za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola nie poniosą już żadnych opłat – zapłacą jedynie za pierwsze dziecko oraz 25% opłaty za drugie dziecko. Projekt ma związek z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dający możliwość samorządom lokalnym wspieranie rodzin w zakresie ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015