Spotkanie z mieszkańcami województwa lubelskiego

22

Bardzo owocne spotkanie z mieszkańcami Bełżyc w powiecie lubelskim w ramach Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego.

22

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015