Spotkanie z mieszkańcami województwa lubelskiego

22

Ostatnią gminą, w której Poseł Sylwester Tułajew uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami jest gmina wiejska Lubartów w powiecie lubartowskim.

22

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015