Komisja Finansów Publicznych z udziałem komisarza Unii Europejskiej ds. budżetu i zasobów ludzkich

22

Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych przedstawił informację na temat planów dotyczących przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych. Komisarz Günther Oettinger potwierdził, że: „Nie będziemy proponować żadnego budżetu dla eurolandu, chcemy mieć budżet 27 krajów, w którym będą zawarte interesy wszystkich państw UE, musimy się integrować, nie chcemy Europy różnych prędkości”.

22

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015