VIII Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

22

W imieniu Marszałka Sejmu RP Marek Kuchciński Poseł Sylwester Tułajew złożył wieniec na grobie Posła na Sejm RP Ś.P. Edwarda Wojtasa.

22

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015