VIII Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

22

Poseł Sylwester Tułajew uczestniczył w uroczystym odsłonięciu Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku na warszawskim Placu Marszałka Piłsudskiego.

22

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015