Ogłoszenie konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni

22

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza resortu nauki, ogłosiła wyniki konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. Wsparcie finansowe uzyskają również nasze lubelskie uczelnie! Pieniądze te pozwolą poprawić funkcjonowanie i ofertę uczelni, tak aby w pełni wykorzystać potencjał naukowy naszych lubelskich szkół wyższych. Dzisiejsze spotkanie to również kolejna okazja do dyskusji z przedstawicielami uczelni o procedowanej w Sejmie ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

22

22

22

22

22

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015