Spotkanie z mieszkańcami Lublina

22

Poseł Sylwester Tułajew oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek spotkali się z mieszkańcami na lubelskich Czechowie.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015