O zmianach organizacyjnych w ZTM i MPK

Komunikacja miejskaOgromne zaskoczenie przynoszą ostatnie zmiany w Zarządzie Transportu Miejskiego i Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. O szczegółach tych zmian możecie Państwo przeczytać w interpelacjach w tej sprawie. Ich treści są w dziale „Interpelacje” na mojej stronie.

Interpelacja w sprawie MPK dotyczy zatrudnienia pełnomocnika ds. promocji komunikacji miejskiej. Interpelacja w sprawie ZTM dotyczy zmiany Regulaminu Organizacyjnego ZTM wprowadzającą dodatkowego, trzeciego zastępcę dyrektora.

Kiedy uchwalaliśmy podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej prezydent Krzysztof Żuk przekonywał, że są one niezbędne, aby nie doszło do cięć linii autobusowych, cięć w oświacie oraz pomocy społecznej. Tymczasem działania podjęte przez prezydenta są zaskakujące: radny PO otrzymuje cieplutką posadę w MPK, a za chwilę z dwóch do trzech zwiększy się ilość zastępców dyrektora Zarządu Transportu. To kpina z radnych. Nie zgadzam się na pączkowanie administracji kosztem kolejnych obciążeń dla mieszkańców. Jestem zdumiony postawą prezydenta Żuka, którego działania w zakresie komunikacji miejskiej określam jako skandaliczne i aspołeczne.

Komunikacja miejska

Treść interpelacji
w sprawie nieuzasadnionego zwiększenia kosztów administracji w MPK

Szanowny Panie Prezydencie

1 lutego 2012 r. internetowe wydania lokalnych gazet poinformowały opinię publiczną o kolejnych zmianach organizacyjnych w komunikacji miejskiej. Tym razem sprawa dotyczy zatrudnienia w MPK pełnomocnika ds. promocji komunikacji miejskiej.

Kiedy 22 grudnia 2011 r. podejmowaliśmy uchwałę w sprawie podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej przekonywano nas, że nieuchwalenie podwyżek będzie skutkowało cięciami linii komunikacji miejskiej, cięciami w oświacie i pomocy społecznej, a także wspominano o redukcjach etatów w MPK.

Dziś jesteśmy zaskoczeni tak szybkim pączkowaniem administracji związanej z komunikacją w naszym mieście. Tego typu praktyki są niezdrowe, nieracjonalne i aspołeczne. Nie możemy zgodzić się na przyrost administracji kosztem obciążania mieszkańców kolejnymi podwyżkami cen komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym, na zasadach określonych w § 39 Statutu Miasta Lublin, prosimy Pana Prezydenta o ns. wyjaśnienia:

  1. Co zdecydowało o zatrudnieniu w MPK pełnomocnika ds. promocji komunikacji miejskiej?

  2. Jaki jest zakres obowiązków nowego pełnomocnika?

  3. Czy prawdą jest to, że nowy pełnomocnik będzie zarabiać 7.000 zł. miesięcznie?

  4. Jakie są roczne koszty zatrudnienia nowego pełnomocnika?

  5. Dlaczego radni miasta Lublin nie są rzetelnie informowani podczas prac w komisjach o planowanych zmianach organizacyjnych w komunikacji miejskiej?

  6. W jakiej wysokości zostały zabezpieczone w 2012 r. środki budżetowe na realizację zadań promocyjnych przez nowego pełnomocnika?

Łączymy wyrazy szacunku

/-/ Sylwester Tułajew

/-/ Mariusz Banach

Treść interpelacji
w sprawie nieuzasadnionego zwiększania kosztów administracji w ZTM

Szanowny Panie Prezydencie,

22 grudnia 2011 r. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę nr 299/XVI/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego, zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ustalając podwyżkę cen biletów jednorazowych (wzrost biletu podstawowego o 0,40 zł).

W trakcie uchwalania budżetu miasta na rok 2012, a także przed głosowaniem podwyżek cen komunikacji zapewniano, że brak podwyżek cen biletów sprawi, że w kasie miasta zabraknie pieniędzy i będzie trzeba ciąć kursowanie autobusów. Na Komisjach Rady Miasta przedstawiano informacje o nowych 5 etatach w ZTM, a mieli to być dyspozytorzy i planiści rozkładów jazdy, przechodzący z MPK do ZTM.

Tymczasem już 8 dni po uchwaleniu uchwały budżetowej oraz podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej tj. 30 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 1296/2011 Prezydenta Miasta Lublin został zmieniony Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Zmianą tą tworzy się nowe stanowiska dyrektorskie. Dotychczasowych dwóch zastępców dyrektora ZTM zastąpi trzech zastępców.

To nieuzasadniona zmiana, która znacznie zwiększy koszty administracji w ZTM. Szkoda, że środki uzyskane z podwyżek cen komunikacji miejskiej trzeba będzie przeznaczyć na pączkującą administrację w ZTM. Jeszcze kilka dni wcześniej przekonywano, że podwyżki cen są niezbędne, aby utrzymać dotychczasową sieć i częstotliwość kursowania autobusów w mieście. To nieporozumienie i złe praktyki, ponieważ gdyby wcześniej poinformowano rzetelnie o tych planach, z pewnością nie poparlibyśmy podwyżek cen komunikacji. Zwiększania ilości stanowisk dyrektorskich w ZTM nie można również tłumaczyć realizacją transportowego projektu unijnego. Umowa na dofinansowanie została podpisana przez miasto 1 września 2011 r. Pojawia się więc pytanie, skąd nagle potrzeba tworzenia nowego stanowiska dyrektorskiego?

W związku z tym, na podstawie § 39 Statutu Miasta Lublin prosimy Pana Prezydenta o ns. wyjaśnienia:

  1. Jakie są koszty wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego ZTM?

  2. Jakie będą koszty działalności nowego Zastępcy Dyrektora ZTM? (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, koszty administracji)

  3. W jaki sposób zostanie wybrany nowy zastępca?

  4. Dlaczego radni nie zostali rzetelnie poinformowani w trakcie prac w komisjach nad budżetem miasta na rok 2012 oraz nad podwyżkami cen biletów komunikacji miejskiej o zwiększaniu stanowisk dyrektorskich w ZTM, skoro pytania o wzrost zatrudnienia w ZTM wielokrotnie padały?

Łączymy wyrazy szacunku

/-/ Sylwester Tułajew

/-/ Mariusz Banach

/-/ Tomasz Pitucha

/-/ Dariusz Jezior

/-/ Małgorzata Suchanowska

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015