Kościół Rektoralny pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie z dotacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

22

Kościół Rektoralny pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000,00 na konserwację sześciu XIX wiecznych malowanych ściennych ołtarzy w kościele w ramach Funduszu Kościelnego na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

Kościół Rektoralny pw. św

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015