Radni PO i WL umyli ręce…

Podczas sesji Rady Miasta Lublin w dniu 17 stycznia 2013 r. mieliśmy (jako radni) zdecydować o nowej taryfie za wodę i ścieki, jaka będzie obowiązywać od 1 marca 2013 r. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk przedstawił projekt uchwały w tej sprawie, proponując kolejną podwyżkę dla mieszkańców naszego miasta. Akceptacja Pana Prezydenta wzrostu opłat za wodę i ścieki z kwoty 7,84 zł do poziomu 8,12 zł. wpisuje się w dalsze drenowanie kieszeni mieszkańców naszego miasta.

Niestety przy ustalaniu porządku obrad sesji czwartkowej, zgłoszony został wniosek o nie rozpatrywanie wniosku prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka (PO) w sprawie kolejnej podwyżki wody i ścieków. Przyjęcie takiego wniosku oznacza, że podwyżki zaproponowane przez prezydenta Żuka (PO) wchodzą z „automatu”.

Przed samym głosowaniem dot. zdjęcia z porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie nowych taryf MPWiK – podwyżki wody i ścieków zaakceptowanych przez prezydenta Krzysztofa Żuka (PO), zabrałem głos w ramach tzw. zasadny „dwóch głosów ZA i dwóch głosów PRZECIW”.

Podkreślałem, zwracając się w imieniu radnych Klubu Radnych PiS do radnych WL i PO:

Proszę, abyśmy zajęli się tą sprawą. Mimo wszystko mamy znaczący wpływ na ceny wody, choćby przez to, że w budżecie uchwaliliśmy zysk miasta w wysokości 12 mln zł z miejskich spółek, w tym MPWiK. Akceptacja prezydenta dla podwyżek wpisuje się w dalsze drenowanie kieszeni mieszkańców miasta.

W podobnym tonie wypowiedział się radny Zdzisław Drozd (PiS).

ZA zdjęciem z porządku obrad, a tym samym za wejściem w życie podwyżek opłat za wodę i ścieki z „automatu” wnioskowali radni Marcin Nowak (WL) i Leszek Daniewski (PO)… pracownicy MPWiK. Radny Marcin Nowak (WL) od paru tygodni pracuje w MPWiK na stanowisku rzecznika prasowego. Radny został zatrudniony w spółce miejskiej bez przeprowadzania konkursu. Zarabiać ma około 4.000 zł miesięcznie. Radny Leszek Daniewski również jest pracownikiem miejskiej spółki MPWiK przebywającym na urlopie bezpłatnym.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015