Lubelskie obchody Dnia Łącznościowca

22

Poseł Sylwester Tułajew złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym podczas uroczystości lubelskich obchodów Dnia Łącznościowca.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015