Poparcie Partii Republikańskiej

22

Poseł Anna Maria Siarkowska w Lublinie udzieliła poparcia Kandydatowi na Prezydenta Sylwestrowi Tułajewowi.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015