Ławnicy sądowi wybrani

lawnik sadowy

Podczas sesji Rady Miasta w dniu 20 października 2011 r. wybraliśmy ławników dla sądów powszechnych.

W bieżącym roku upłynęła kadencja ławników w sądach powszechnych. Do Rady Miasta Lublin wpłynęły wnioski od Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie:

  1. O wybór 70 ławników dla Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, w tym 42 do orzekania z zakresu prawa pracy;
  2. O wybór 7 ławników dla Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
  3. O wybór 290 ławników dla Sądu Okręgowego w Lublinie w tym 15 do orzekania w zakresie prawa pracy.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miasta musiała dokonać wyboru do końca października. Tak też się stało. Podczas sesji Rady Miasta Lublin w dniu 20 października 2011 r. dokonaliśmy wyboru ławników na nową kadencję 2012-2015.

Dokładny wykaz wybranych przez Radę Miasta Lublin ławników sądowych znajduje się tutaj… ławnicy sądowi.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015