Absolutorium i wykonanie budżetu 2010

Podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta Lublin rozpatrywaliśmy sprawozdanie prezydenta z wykonania budżetu miasta za rok 2010.

Podczas sesji Rady Miasta Lublin w dniu 30 czerwca 2011 r. omawialiśmy wykonanie budżetu miasta Lublin w roku 2010 przez prezydenta Adama Wasilewskiego, który to przez zdecydowaną większość 2010 roku realizował budżet miasta. Po wyborach samorządowych, które odbyły się 5 grudnia 2011 r. nowy prezydent miasta Krzysztof Żuk realizował ten budżet zaledwie kilka dniu.

I stąd ta trudność w ocenie wykonania budżetu. Z jednaj strony dostrzegam bardzo wiele błędów i nieudolnej realizacji budżetu miasta za rok 2010 – wykazałem to podczas dyskusji na sesji Rady. Z drugiej strony jest nowy prezydent, z którym współpraca jest znacznie lepsza, któremu należy dać szansę.

Tak też się stało. W stosunkowo długim moim przemówieniu absolutoryjnym wypunktowałem braki, błędy i nieudolność prezydentury Adama Wasilewskiego. Wskazałem jednocześnie, że będę głosował ZA udzieleniem absolutorium, jako wyraz mojego kredytu zaufania dla nowego prezydenta. Podkreśliłem, że specjalnie wskazuję na te wszystkie błędy, mając na uwadze, że nowemu prezydentowi nie zbraknie sił do właściwej realizacji kolejnego budżetu (2011). Moje wystąpienie na sesji Rady było jedynym głosem radnych w sprawie dyskusji nad absolutorium.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015