Życiorys

Urodziłem się 30 grudnia 1981 roku i od urodzenia moje życie związane jest z Lublinem i dzielnicą Czechów.

Edukacja

W 1996 r. ukończyłem Szkołę Podstawową nr 43 w Lublinie. W latach 1996-2000 kształciłem się V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w klasie o profilu matematyczno – fizycznym. W 1999 r. brałem udział w obozie międzynarodowym zorganizowanym przez UNESCO.

W czasie studiów na Politechnice Lubelskiej ukończyłem dwu-letnie studium ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości.

29 czerwca 2005 r. ukończyłem studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, na kierunku Elektrotechnika o specjalności Inżynierskie Zastosowanie Informatyki, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

W czerwcu 2006r. ukończyłem podyplomowe studia na WSPiA w zakresie zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym.

Po studiach odbyłem staż w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie w Sekcji do spraw Informacji Niejawnych.

W latach 2006-2008 pracowałem jako koordynator Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli w Ministerstwie Finansów na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Praca społeczna

3 czerwca 2001 r. w powszechnych wyborach zostałem wybrany członkiem Rady Osiedla Czechów Północny w Lublinie (jednostka pomocnicza samorządu miasta Lublin).

W wyborach samorządowych w 2002 r. kandydowałem do Rady Miasta Lublina z listy wyborczej „Prawo i Rodzina”. Zdobyłem 307 głosów, które jednak nie dały mi miejsca w Radzie.

Od września 2002 r. do 4 czerwca 2004 r. pełniłem funkcję Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie.

Od 2001 r. byłem częstym słuchaczem i obserwatorem obrad Rady Miasta Lublina.

Jestem wiceprzewodniczącym Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie.

12 listopada 2006 r. w wyborach samorządowych kandydowałem z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miasta Lublin. Zostałem wybrany radnym Lublina uzyskując 1387 głosów. W latach 2006-2010 byłem m.in. Przewodniczącym Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin oraz wiceprzewodniczącym Klubu Radnych PiS w Lublinie.

Od 9 czerwca 2008 r. do zakończenia kadencji Sejmu RP w 2011 r. byłem asystentem Posła na Sejm RP Lecha Sprawki.

W wyborach samorządowych w 2010 roku kandydowałem do Rady Miasta Lublin z listy Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskałem największy wynik w Lublinie otrzymując 3741 głosów. W tej kadencji Rady Miasta (2010-2014) pełniłem funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie.

W Wyborach samorządowych w 2014 roku kandydując z list Prawa i Sprawiedliwości ponownie uzyskałem największy wynik ze wszystkich radnych w Lublinie. Otrzymałem 4.314 głosów. Jest to prawdziwy rekord w historii samorządu miasta Lublin. To sukces przede wszystkim mieszkańców Czechowa, Sławinka i Sławina – dzielnic, z których kandydowałem.

Moja praca w Radzie Miasta Lublin polega m.in. na uczestniczeniu w pracach komisji merytorycznych. Obecnie pracuję w trzech komisjach: Budżetowo – Ekonomicznej, Oświaty i Wychowania oraz Samorządności i Porządku Publicznego. Ponownie zostałem również wybrany Przewodniczącym Klubu Radnych PiS w Lublinie.

Na wniosek Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 23 listopada 2013 r. zostałem członkiem władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości – Rady Politycznej PiS. Jestem członkiem Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w woj. lubelskim (okręg nr 6), a także rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości w regionie lubelskim (okręg nr 6).

Od lutego 2015 r. do 24 maja 2015 r. aktywnie uczestniczyłem w kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. To było dla mnie wielkie wyróżnienie i honor. Wspólnie z całym zespołem odpowiadaliśmy za sprawy kampanii wyborczej w Internecie. Kampania potwierdziła, że ciężką pracą i pokorą można odnieść sukces.

W wyborach parlamentarnych startując z 10 miejsca listy PiS uzyskałem wynik 17.289 głosów, co stanowiło trzeci wynik na liście. Uzyskałem mandat poselski. Pracuję w komisjach: Finansów Publicznych oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015