No Picture

O szkodliwości narkotyków

Podczas Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin w dniu 23 kwietnia 2013 r. omawiano sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta…


No Picture

Stanowisko PiS przyjęte przez Radę Miasta!

Niewątpliwie to wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Stanowisko w sprawie tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia lublinian zostało przyjęte zdecydowaną większością głosów…


No Picture

List otwarty PiS

Poniżej zamieszczam list otwarty PiS, pod którym podpisał się senator dr Grzegorz Czelej pełnomocnik PiS w mieście Lublin oraz Sylwester Tułajew szef Klubu Radnych PiS…


No Picture

Nowe stawki opłat za śmieci

W Lublinie głosami radnych WL oraz PO, przy zdecydowanym sprzeciwie radnych PiS, przyjęta została drastyczna podwyżka opłat zaproponowana przez prezydenta Krzysztofa Żuka (PO) za wywóz…No Picture

O polityce kulturalnej miasta Lublin

Kolejny numer Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM szokuje treścią graficzną wyrażoną na okładce. Tego typu przedstawianie sztuki w naszym mieście jest niezrozumiałe dla większości mieszkańców. Wielu…


No Picture

Wojewoda o śmieciach

Dziś otrzymałem pismo od Wojewody Lubelskiego dotyczące skargi, jaką wspólnie z radnymi PiS złożyliśmy do organu nadzorczego.


Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015