No Picture

O komunikacji miejskiej

26 lipca z inicjatywy Zarządu Transportu Miejskiego uczestniczyłem w spotkaniu nt. komunikacji miejskiej w Lublinie. Było to spotkanie konsultacyjne w sprawie przejściowej koncepcji optymalizacji układu…
No Picture

Interpelacje nt. basenu i ulicy

W mijającym tygodniu zgłosiłem na ręce Prezydenta miasta dwie interpelacje. Jedna dotyczy konieczności remontu basenu przy Gimnazjum nr 5 a druga proponowanych zmian w projektowanej…

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015