No Picture

Interpelacje nt. basenu i ulicy

W mijającym tygodniu zgłosiłem na ręce Prezydenta miasta dwie interpelacje. Jedna dotyczy konieczności remontu basenu przy Gimnazjum nr 5 a druga proponowanych zmian w projektowanej…


Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015