Relacja audio on-line z sesji Rady Miasta?

1 grudnia 2011 r. wystąpiłem do Prezydenta miasta Lublin z interpelacją w sprawie możliwości transmisji internetowej on-line z sesji Rady Miasta Lublin.

Interpelacja
w sprawie możliwości transmisji internetowej on-line z sesji Rady Miasta Lublin

Szanowny Panie Prezydencie,

jednym z zadań gminy określonym w ustawie o samorządzie gminnym jest podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców. Niestety niewielu mieszkańców miasta Lublin uczestniczy w obradach, a to właśnie podczas sesji można dowiedzieć się, czym żyje miasto, jakie ma problemy, a także jakie są pomysły na ich rozwiązywanie. Uważam, że należałoby umożliwić mieszkańcom Lublina i innym zainteresowanym przysłuchiwanie się obradom Rady Miasta. Jestem przekonany, że dzięki transmisji mieszkańcy dowiedzą się o inicjatywach podejmowanych przez swoich przedstawicieli w samorządzie, a także o podejmowanych przez Radę uchwałach. Uważam to za wyjście naprzeciw mieszkańcom i rozszerzenie informacji o naszych (prezydenta i radnych) pracach, również przez Internet.

Zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta z pytaniem, czy Urząd Miasta Lublin, dysponując obecnym zapleczem technicznym jest w stanie zapewnić transmisję internetową audio on-line z każdej sesji Rady Miasta Lublin? Radni korzystają z mikrofonów, dostępny jest również Internet bezprzewodowy na sali obrad, więc taka transmisja audio nie pociągałaby za sobą dodatkowych kosztów. Wiele miast transmituje obrady w Internecie. Proszę również o opinię Pana Prezydenta nt. takiej transmisji.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Sylwester Tułajew

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015