Interpelacje nt. basenu i ulicy

W mijającym tygodniu zgłosiłem na ręce Prezydenta miasta dwie interpelacje. Jedna dotyczy konieczności remontu basenu przy Gimnazjum nr 5 a druga proponowanych zmian w projektowanej ulicy Zelwerowicza.

Interpelacja w sprawie konieczności remontu basenu przy Gimnazjum nr 5

Basen w Gimnazjum nr 5 w Lublinie został otwarty w 1988 r. Od tego czasu stale służy uczniom szkoły, jak i mieszkańcom, korzystającym z niego w godzinach popołudniowych. Każdego roku staraniem dyrekcji dokonywane są niezbędne naprawy i drobne modernizacje. Dziś jednak szkoła wymaga koniecznego wsparcia finansowego ze strony miasta na dokonanie niezbędnego kompleksowego remontu. Brak działań ze strony Urzędu może spowodować, że korzystanie z basenu stanie się niemożliwe.

Sprawa potrzeby dokonania remontu basenu, który nigdy nie przechodził kompleksowej modernizacji, jest znana. Zwracam się więc z prośbą do Pana Prezydenta o zapewnienie niezbędnych środków finansowych na przygotowanie potrzebnego projektu, a także środków finansowych w budżecie miasta na realizację modernizacji basenu.

To ważne, że w mieście powstają nowe obiekty do pływania. Należy jednak zadbać o to, aby te które już istnieją od lat nadal dobrze służyły uczniom, jak i okolicznym mieszkańcom Czechowa.

Interpelacja w sprawie potrzeby nieznacznej modyfikacji projektu budowy ulicy Zelwerowicza

W ostatnim czasie zwrócili się do mnie mieszkańcy rejonu ulicy Zelwerowicza w sprawie braku wjazdu z ulicy Zelwerowicza do istniejącej już drogi, jaką stanowi działka nr 24, z której korzystają okoliczni mieszkańcy.

Jest to dogodne połączenie z ul. Koncertową poprzez ul. Zelwerowicza. Według planów budowy ulicy Zelwerowicza pierwszy zjazd (od strony ulicy Koncertowej) planowany jest dopiero na ul. Staczyńskiego. Droga ta (na działkach 33/1 i częściowo 34/1) dziś nawet nie istnieje. Odcięcie drogi na działce nr 24 od ul. Zelwerowicza spowoduje, że mieszkańcy będą musieli korzystać z dalekich objazdów. Najbardziej logicznym i dogodnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do planów budowy ulicy Zelwerowicza zjazdu w drogę na działce nr 24, a z niej (z nakazem prawoskrętu) w ulicę Zelwerowicza.

Proszę Pana Prezydenta o gruntowną analizę problemu i propozycję dogodnego rozwiązania dla mieszkańców.

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015