No Picture

Lubelskie w bałaganie

Dziś odbyła się konferencja prasowa „Lubelskie w bałaganie” czyli rzeczowa analiza informacji z broszury PO „Polska w budowie”.


No Picture

O komunikacji miejskiej

26 lipca z inicjatywy Zarządu Transportu Miejskiego uczestniczyłem w spotkaniu nt. komunikacji miejskiej w Lublinie. Było to spotkanie konsultacyjne w sprawie przejściowej koncepcji optymalizacji układu…
No Picture

Interpelacje nt. basenu i ulicy

W mijającym tygodniu zgłosiłem na ręce Prezydenta miasta dwie interpelacje. Jedna dotyczy konieczności remontu basenu przy Gimnazjum nr 5 a druga proponowanych zmian w projektowanej…
Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015