Interpelacja w sprawie nieuzasadnionego zwiększenia kosztów administracji w MPK

Treść i odpowiedź na interpelację dostępna na stronie UM Lublin (zobacz…).

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015