Koszty wynajmu budynków dla Urzędu Miasta Lublin

5 grudnia 2011 r. wystosowałem interpelację do Prezydenta miasta w sprawie kosztów najmu budynków i pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Lublin.

Miasto Lublin wydaje ponad 135.000 zł na wynajem pomieszczeń tylko dla wydziałów urzędu. Jako radni przyglądamy się wydatkom w mieście. Uważam, że należy maksymalnie zwiększać wydatki na inwestycje, szczególnie w infrastrukturę drogową, a ograniczać wydatki bieżące. Informacja przekazana radnym na posiedzeniu komisji budżetowej, że ZDiM nie wprowadzi się do budynku przy ul. Podwale 3 z uwagi na odstąpienie miejsca dla Straży Granicznej bardzo mnie zaskoczyła. Przy tak wysokich kosztach wynajmu pomieszczeń dla wydziałów urzędu powinniśmy zabiegać, aby w nowych budynkach urzędu miejsce znajdowały nasze jednostki organizacyjne. Jeśli pomieszczenia zostaną oddane Straży Granicznej mam obawy, że miasto będzie musiało wynająć kolejne pomieszczenia dla ZDiMu. To niepotrzebnie zwiększy koszty administracyjne. Straż Graniczna nie jest jednostką podległą miastu. Uważam, że zasadne jest utrzymanie decyzji sprzed kilku miesięcy i przeprowadzić ZDiM na Podwale 3. W innym przypadku obawiam się, że koszt wynajmu innego budynku dla ZDiM nie zrekompensują dochody miasta z wynajmu pomieszczeń dla Straży Granicznej.

Interpelacja
w sprawie kosztów najmu budynków i pomieszczeń
na potrzeby Urzędu Miasta Lublin.

Szanowny Panie Prezydencie,

Koszt najmu pomieszczeń użytkowanych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin przekracza kwotę 135.000 zł miesięcznie. Dodatkowo należałoby wymienić koszty, jakie miasto Lublin ponosi za wynajem pomieszczeń i budynków dla innych jednostek organizacyjnych podległych miastu Lublin (jak np. Straż Miejska).

Analizując projekt budżetu miasta zwróciłem uwagę na ten problem. Największe koszty najmu budynków dla UM Lublin stanowią:

  • Zana 38 (Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Gospodarki Komunalnej) – 25.322,09 zł miesięcznie;
  • Złota 2 (Wydział Kultury) – 24.784,50 zł miesięcznie;
  • Dolna 3-Maja 5 (Wydział Organizacji Urzędu) – 20.916,68 zł miesięcznie.

W wyniku reorganizacji sieci szkół, zwolniony został budynek przy ul. Podwale 3. Mając na uwadze konieczne oszczędności, zmniejszanie kosztów wynajmu budynków na potrzeby UM Lublin, a tym samym zmniejszanie wydatków bieżących proponowano, aby do budynku przy ul. Podwale 3 przeprowadził się Wydział Inwestycji i Remontów (28 osób), a także Straż Miejska. Swoją siedzibę miał mieć tam również Zarząd Dróg i Mostów (64 osoby) a także Biuro Zamówień Publicznych (18 pracowników).

Tymczasem, ostatnie posiedzenie Komisji Budżetowej pokazało, że miasto zmieniło plany i nie stara się ograniczać kosztów związanych z wynajmowaniem pomieszczeń.

W związku z tym, na podstawie § 39 Statutu Miasta Lublin, proszę Pana Prezydenta o ns. informację:

  1. Na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej okazało się, plany związane z budynkiem przy ul. Podwale 3 znacznie się zmieniły. Zarząd Dróg i Mostów nie przeprowadzi się do tego budynku, a miejsce tam znajdzie Straż Graniczna. Czy ta decyzja jest słuszna? Czy miasto nie powinno w pierwszej kolejności zabezpieczać pomieszczenia biurowe naszym jednostkom budżetowym, jaką jest np. ZDiM, tak, aby nie trzeba było wynajmować kolejnych budynków i ponosić dodatkowych (niemałych) kosztów?
  2. Czy decyzja o przeprowadzce Zarządu Dróg i Mostów z obecnej siedziby przy ul. Wieniawskiej 11 jest nadal aktualna?
  3. Jeśli tak, to gdzie przeprowadzi się Zarząd Dróg i Mostów, jeśli nie na ul. Podwale 3? Miasto Lublin nie posiada wolnych budynków, czy będzie więc to kolejny wynajmowany na rzecz UM Lublin? Czy w budżecie miasta Lublin są przewidziane środki na adaptację i nowe pomieszczenia dla ZDiM?
  4. Straż Graniczna nie jest jednostką podległą miastu Lublin. Czy nie jest zasadne, aby utrzymać decyzję sprzed kilku miesięcy i przeprowadzić ZDiM na Podwale 3? Czy ewentualny koszt wynajmu innego budynku dla ZDiM zrekompensują dochody miasta z wynajmu pomieszczeń dla Straży Granicznej?

Oczekuję na informacje od Pana Prezydenta w tym zakresie.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Sylwester Tułajew

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015