No Picture

NIEMA RADA…

„Niema Rada” – nie dosyć, że radni PO zdejmując nasz punkt z porządku obrad (informacja prezydenta Krzysztofa Żuka (PO) o oskarżeniach wobec Rady Miasta przez…


No Picture

Społeczni asystenci radnych

Z inicjatywy Fundacji Wolności zaprezentowałem dziś w Ratuszu projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie powołania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Lublin.


No Picture

O szkodliwości narkotyków

Podczas Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin w dniu 23 kwietnia 2013 r. omawiano sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta…


No Picture

Stanowisko PiS przyjęte przez Radę Miasta!

Niewątpliwie to wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Stanowisko w sprawie tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia lublinian zostało przyjęte zdecydowaną większością głosów…


No Picture

List otwarty PiS

Poniżej zamieszczam list otwarty PiS, pod którym podpisał się senator dr Grzegorz Czelej pełnomocnik PiS w mieście Lublin oraz Sylwester Tułajew szef Klubu Radnych PiS…


No Picture

Nowe stawki opłat za śmieci

W Lublinie głosami radnych WL oraz PO, przy zdecydowanym sprzeciwie radnych PiS, przyjęta została drastyczna podwyżka opłat zaproponowana przez prezydenta Krzysztofa Żuka (PO) za wywóz…


Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015