Interpelacja w sprawie udostępnienia pomieszczeń w Ratuszu na potrzeby radnych Rady Miasta Lublin

Treść i odpowiedź na interpelację dostępna na stronie UM Lublin (zobacz…).

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015